The Buzz

Årets Hållbarhetspris 2019

“Vi brinner för hållbarhet i allt vi gör”

Folkets Pops is the winner of Årets Hållbarhetspris 2019! Competing against new businesses nominated around Skåne, Folkets Pops was selected as this years winner by a jury from Nyföretagarcentrum Öresund and Sysav. The prize money was used to buy a new professional freezer (secondhand) to kick off the 2020 season. Thank you so much for your support!

Why not Eko?

We know ekologiskt or organic food is the best choice for reducing the number of pesticides used in the environment and to help save our bees, but what about all the surplus food that has been grown using conventional farming methods? 30% of the food we grow goes to waste, with fruits and vegetables at the highest wastage rate of 40-50%

Folkets Pops is more ‘logiskt’ than ‘ekologiskt,’ meaning we would rather make an impact on the wastage rate of surplus food than be picky about what we save. Freezing fruit into delicious pops extends the life of the fruit and reduces the amount of food being thrown away. We prefer locally grown seasonal produce, which reduces the strain of transportation on the environment, and most importantly because it tastes the best. Imported fruits are also saved because it would be a shame for all of the energy that went into bringing it here to go to waste in the end.

For our other ingredients we try to be as organic as possible. Cream pops are made with local organic dairy and we use fresh eggs from frigående hens. The chocolate is always fair trade. This is how we try to make the world a little sweeter. Goodness sure tastes great 🙂

Hjälp rädda våra bin!

Our delicious frozen fruit pops would not be possible without all the hard work of our favorite fuzzy pollinators, and they are in danger. For every pop purchased 1kr is donated to Naturskyddsforeningen to help save our bees, and that’s the bee’s knees.

Diseases, pesticides and a changing environment are threatening nature’s biggest pollinators. About a third of the food we eat relies on bees to pollinate our fruits and vegetables. Without bees we wouldn’t have any delicious fruit pops to enjoy.

How can I help?

Fyra saker du kan göra för att hjälpa våra bin:

  1. Köp ekologisk mat så minskar användningen av bekämpningsmedel. > Här är är de fem viktigaste varorna att byta till eko.
  2. Odla blommor på din balkong, i din trädgård och spara vilda blommor och blommande träd och buskar. Bina älskar det! > Så här gör du en fröbomb
  3. Hjälp bina med bostäder, bygg ett bihotell! > Här finns byggtips
  4. Gör en bivattnare så bina kan släcka törsten. > Så här gör du en bivattnare

Naturskyddsföreningen gör det här för att rädda bina:

  • Vi påverkar politiker att ta tuffare beslut för att gynna hållbara jordbruk utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
  • Ekojordbruk gynnar bina. Vår kampanj för ekologisk mat ger resultat!
  • Vi arbetar för att det ska vara lönsamt att låta djuren beta och hålla blomstrande marker öppna.
  • Våra lokalföreningar vårdar ängar på många platser i landet.
  • Vi tipsar om hur vi alla kan hjälpa bina. Fler behöver få reda på hur viktiga bina är!

For every Folkets Pop sold 1 kr will be donated the Naturskyddsföreningen to help save our bees. Want to make a donation directly? SWISH 901 2014